कतै तपाईको मोटरसाइकल असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गरिएको त छैन ?

कतै तपाईको मोटरसाइकल असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गरिएको त छैन ?