त्रिविको अब ट्रान्सक्रिप्ट २४ घण्टामा, परीक्षाफल ३ महीनामै

त्रिविको अब ट्रान्सक्रिप्ट २४ घण्टामा, परीक्षाफल ३ महीनामै