आदर्श माध्यमिक विद्यालय लायकूको निर्माणाधीन नयाँ भवन शिलान्यास

आदर्श माध्यमिक विद्यालय लायकूको निर्माणाधीन नयाँ भवन शिलान्यास