कर्मचारी अध्यादेश स्वीकृत, निजामति सेवामा रहेका ८९ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै

कर्मचारी अध्यादेश स्वीकृत, निजामति सेवामा रहेका ८९ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै