सुनको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै कारोवारमा पनि कमी, मागभन्दा आपूर्ति अत्याधिक !

सुनको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै कारोवारमा पनि कमी, मागभन्दा आपूर्ति अत्याधिक !