aahakhabar

Social Media

चारैतिर छरिएको बोतल होस केहि भरि अनि केहि रितिएको होस साथीहरु होउन थोरै होस हराएको होस अनि नेपथ्यमा सानो आवाजमा रेडियो बजिरहोस नारायण गोपाल को गीत केहि मिठो बात गर.....
- चुजल पोखरेल , Oct 07, 2017
काठमाडौंको #जाम अनि जाम मिश्रित #घाम #उफ्फफगाह्रो छ गाह्रो सर्वसाधारणलाई !!! share काठमाडौंको #जाम अनि जाम मिश्रित #घाम #उफ्फफगाह्रो छ गाह्रो सर्वसाधारणलाई !!! share काठमाडौंको #जाम अनि जाम मिश्रित #घाम #उफ्फफगाह्रो छ गाह्रो सर्वसाधारणलाई !!! share काठमाडौंको #जाम अनि जाम मिश्रित #घाम #उफ्फफगाह्रो छ गाह्रो सर्वसाधारणलाई !!!..
asdf asdf asdfsadfasdfasdfasfsafsaf..
- Rupendra, Sep 12, 2017
Weather Forecast
Contact: aahakhabar@gmail.com

Sunday, Mar 29, 2020